Korsbandsskada rehab

I den här texten ska vi tala om varför man får korsbandsskada, vad behandlingen innebär samt korsbandsskada rehab.

Orsaken till korsbandsskada

De olika anledningarna till drabbning av korsbandsskada uppdelas för det mesta i inre och yttre riskfaktorer. Exempel på yttre riskfaktorer är just vädret. Om marken är våt ökar risken för att drabbas av korsbandsskada. Övriga exempel inkluderar formen på dina skor och vilken typ av sport du utövar. Om dina skor har ett stort antal dobbar ökar risken för drabbning av korsbandsskada. Likaså om du utövar en sport där motspelarna vistas på samma halva av planen som du gör.

Orsaken till korsbandsskadaSom tidigare nämnt finns det även inre riskfaktorer. En sådan är en trång intrakondylär notch- eller inbuktning. Man förmodar att detta är anledningen till att ett större antal kvinnor än män drabbas av korsbandsskada. En sämre placering mellan höften, knät och foten (även kallat kobenthet, då knäna buktar in mot varandra) ökar också risken för skada. Trots att man inte med full säkerhet kan beskriva detta som en orsak finns det svaga bevis för att korsbandsskada lättare uppkommer precis före menstruation.

Korsbandsskada behandling

Det krävs inte en operation vid alla korsbandsskador. Varje år är det i Sverige cirka hälften av de drabbade som behöver opereras. Om du är i behov av operation eller inte beror på hur svår skadan är, hur ofta du tränar samt hur gammal du är. De som är yngre och mer fysiskt aktiva har en större risk att bli rekommenderade för en operation. De som är äldre eller mindre fysiskt aktiva undergår för det mesta först ett rehab-program (som du kan läsa mer om längre ner) innan operation kan bli aktuell. Korsbandsskada behandlingLäkare diskuterar fortfarande oupphörligt om när den bästa tidpunkten för operation egentligen är. Man är dock oftast överens om att 1,5 – 2 månader efter skada är den bästa tidpunkten, givet att indikation för operation redan fanns där från början. Vid operation före denna tid riskerar man att få ärrbildningar i sin ledkapsel. Det här kan leda till stelhet och smärta. Om korsbandsskada inträffar hos barn är det dock viktigt att operation sker inom sju dagar.

Korsbandsskada rehab

Hur ser egentligen en tid av korsbandsskada rehab ut? Nedan kan du se ett exempel på ett rehab program som är utformat för att hjälpa patienten att återhämta sig efter korsbandsskada. Självklart kan tidpunkterna variera beroende på fall.

korsbandsskada rehab1. Den första dagen
Efter operation stämmer du en träff med en sjukgymnast. Du blir given övningar som du kan utföra under den pågående veckan. Dessa minskar svullnaden och smärtan samt ökar rörligheten. Du får information om att ta hjälp av exempelvis kyla och en käpp.

2. Den första veckan
Du följer träningsschemat. Du undviker att gå och stå för länge. Du håller knät i högläge så ofta som möjligt.

3. Den andre till sjätte veckan
En vecka efter operationen börjar träning hos sjukgymnasten. Rehabträningen har som mål att minska svullnaden och öka rörligheten. Du kan ta användning av en motionscykel samt lättare balansträning och styrketräning.

4. Sjunde till tolfte veckan
Styrke- och funktionsträning fortsätter. Träning i vatten tillåts.

5. Fjärde till femte månaden
Kondition-, spänst- och sviktträning påbörjas samt jogging efter instruktion från sjukgymnasten.

6. Sjätte till nionde månaden
Återbesök hos din doktor efter ett halvår. Efter nio månader återgår du sakta till normal träningsnivå om du har klarat av ett specifikt funktionstest.

Save

Save