Meniskskada Behandling

meniskskada behandling

Vid drabbning av meniskskada är övningar och besök hos sjukgymnasten en viktig komponent. Även om du har genomgått en operation eller om du inte är i behov av det. För de äldre är det även uppmuntrat att börja med övningar och sjukgymnastik innan man överväger en operation. I den här texten ska vi tala om meniskskada behandling vid lättare skada, behandling vid mer akut skada samt när man kan återgå till vanliga aktiviteter efter återhämtning av meniskskada.

Meniskskada behandling

Att ta hjälp av en sjukgymnast är en god idé om du vill återhämta dig på bästa sätt. Som tidigare nämnt är detta en viktig komponent vare sig du är i behov av operation eller inte. Sjukgymnasten hjälper dig genom att mjuka upp din ledkapsel. Det här utförs med olika sötvågs- och manuella behandlingar samt mobiliseringar. På det här sättet tillåts menisken att glida på ett mer behagligt vis, vilket resulterar i att smärtorna antingen delvis eller helt försvinner. Det är även av yttersta vikt att succesivt undergå träningen för rehabilitering. På så sätt stärks knäts tolerans för belastning, rörligheten förbättras och likaså ens styrka. Sjukgymnasten ser till så att återhämtningen sker på bästa sätt och startar på rätt nivå. Övningarna ska sedan sakta intensifieras. Detta maximerar potentialen för att du ska kunna återgå till de aktiviteter som du tidigare klarade av att utföra.

Om skadan är vidsträckt där smärta och låsningar återkommer, trots rehabilitering- och behandlingsförsök, finns andra lösningar. I dessa fall hänvisas du till en läkare, där beslutet tas om en titthålsoperation är nödvändig. Om meniskskadan är akut vill man självklart att skadan ska åtgärdas så snabbt som möjligt. Det är därför rekommenderat att operationen genomförs inom tolv veckor efter tillfället där du skadades. Under operationen avlägsnas den söndriga biten medan den återstående biten jämnas till. Efteråt är det ännu en gång av yttersta vikt att gradvis rehabiliteringsträning genomförs.

Meniskskada behandling vid akutsituation

Om skadan blir kritisk och uppkommer akut finns det ett par saker som är bra att tänka på. För det första bör du linda ditt knä för att applicera tryck. På så sätt kan potentiell svullnad undvikas. Du bör även lägga benet i ett högt läge. Om kyla behövs kan du ta användning av detta för att lindra smärta.

Återhämtning efter operation

Ens prognos kan variera i hög grad. Ifall din smärta inte är så grov och du har lyckats undvika låsningar i knät ser återhämtningen god ut. Likaså om man vid operation har avlägsnat en bit av menisken. I dagsläget avlägsnat så lite av menisken som man kan. Om hela menisken avlägsnas ökar nämligen risken för artros. Sedan är det även viktigt med sjukgymnastik efter operationen. Att knät får rätt sorts rehabilitering är A och O för återhämtningen. Trots det här ska du undvika att stå eller gå en längre tid under de första dagarna efter operationen. När du rehabiliteras hos din sjukgymnast kommer hen inte bara att hjälpa dig med att förbättra rörligheten, men också rörelseomfånget. Det här utförs genom benlyft, gång- och balansövningar. De svårare övningarna börjar inkluderas efter 30 dagars rehabilitering.